رادیوتراپی در مرکز جامع نگین آزادی

درمان سرطان با سه روش جراحی، پرتودرمانی یا رادیوتراپی و درمان های سیستمیک یعنی ورود داروهای ضدسرطان از راه عروق یا به صورت خوراکی انجام می شود شامل شیمی درمانی، هورمون درمانی، ایمنوتراپی و تارگت تراپی است.

رادیوتراپی یا پرتودرمانی چیست؟

از روش های بسیار موثر در درمان سرطان ها رادیوتراپی و پرتودرمانی است، رادیوتراپی خارجی که منبع رادیوتراپی در خارج از بدن و براکی تراپی یا رادیوتراپی داخل بدن که به صورت داخل حفره ای مانند واژن، سرویکس، رحم، مری یا داخل نسجی مانند پروستات، تومورهای نسج سر و گردن و… است.

ابتدایی ترین تا پیشرفته ترین روش های رادیوتراپی

رادیوتراپی خارجی که از زمان شروع آن حدود ۵۰ الی ۶۰ سال می گذرد از رادیوتراپی دو بعدی یعنی با اندازه گیری طول و عرض شروع شده و پیشرفت کرده به صورت رادیوتراپی سه بعدی ادامه یافت با پیشرفت رادیوتراپی سه بعدی در اواخر دهه ۷۰ و اوایل دهه ۸۰، رادیوتراپی با شدت متغیر تعدیل شده یا IMRT مرسوم شد تا اواخر سال۹۰ ادامه پیدا کرد و اوایل ۲۰۰۰ تکنیک ها پیشرفت کرده و رادیوتراپی با شدت متغیر قوسی حجمی یا VMAT که پیشرفته تر از  IMRT بود آغاز شد و پس از آن رادیوتراپی با هدایت تصویر IGRT و در نهایت رادیوتراپی های استریوتاکتیک که برای تومور های مغزی به اسم srs و برای بقیه تومور های بدن به نام  SBET نام گرفت، برای درمان عرضه شدند که هر کدام مشخصات مزایا و کاربرد های خاص خود را دارند.

رادیوتراپی در مرکز جامع انکولوژی نگین آزادی چگونه انجام می شود؟

به طور کلی برای شروع رادیوتراپی ارزیابی جامع بیمار شامل شرح حال، معاینه بالینی، مرور پاتولوژی، مرحله بندی تومور نتایج آزمایشگاهی و مانند این ها لازم است و سپس بر اساس انتخاب تکنیک و محل رادیوتراپی اقدامات اولیه مانند بی حرکت سازی یا  Fixationکه در تومور های مغزی و سر و گردن انجام می شود که سر بیمار با استفاده از ماسک های مخصوص ثابت سازی بی حرکت  می شود که این ماسک ها با توجه به تکنیک های رادیوتراپی اشکال متفاوتی دارند. این ماسک ها اجازه حرکت بیش از یک میلی متر را به سر و گردن بیمار نمی دهد در قسمت تنه نیز بی حرکت سازی با استفاده ازطیفی از ابزار و لوازمی مانند ماسک های ترموپلاستیک، کیسه های بی حرکت سازی و کمپرسور های شکمی و قالب های تنه انجام می شود.

در قسمت اندام ها یعنی دست و پاها برای بی حرکت سازی می توان از ماسک های مخصوص ترموپلاستیک استفاده کرد که استفاده از تمامی این لوازم به تکنیک مورد نظر برای انجام رادیوتراپی بستگی دارد.

اقدام بعدی تصویربرداری سه بعدی از منطقه ی هدف رادیوتراپی با دستگاهی تحت عنوان سی تی سیمیلاتور است که در حقیقت یک ورژنی از سی تی اسکن های تشخیصی است که برای انجام سیمیلاسیون رادیوتراپی تغییراتی در آن ایجاد شده است همچنین در مرکز جامع نگین آزادی تجهیزات لازم برای کنترل حرکات تنفسی و سایر حرکات مربوط به ارگان های طبیعی بدن مانند حرکات روده یا حرکات معده و پر و خالی شدن مثانه و جاهایی از بدن که در حین رادیوتراپی جا به می شود، در دسترس است.

شبیه سازی در رادیوتراپی

پزشک مربوطه اطلاعات موقعیت، ابزار بی حرکت سازی، حجم تومور و بافت سالم را تعیین می کند همین طور مکان هدف و تعیین حجم درمانی و ارگان های طبیعی اطراف حجم درمانی که پتانسیل آسیب در اثر اشعه را دارند توسط پزشک مشخص می شود.

متخصص فیزیک پزشکی تحت نظارت متخصص رادیوانکولوژی به طراحی درمان با استفاده از نرم افزار طراحی درمان یا  تی پی اس می پردازد طراحی درمان به گونه ای صورت می گیرد که در عین حال که دوز درمانی لازم به حجم هدف برسد (یعنی به منطقه ای که برای رادیوتراپی مد نظر است)، دوز رسیده به ارگان های سالم اطراف از حدود تعیین شده تجاوز نکند.

در صورت عدم دستیابی به توزیع مناسب اشعه در این زمان لازم است تغییراتی در طراحی درمان انجام پذیرد.

تعداد جلسات و مقدار رادیوتراپی چگونه تعیین می شود؟

تجویز و تعیین مقدار رادیوتراپی با پزشک است که متناسب با حجم درمان، منطقه هدف و محدودیت های اشعه رسیده به بافت های سالم اطراف را تعیین می کند تمامی این مراحل در غیاب بیمار بعد از گرفتن سیتی سیمیلاتور  قرار می گیرد.

یعنی پس از پایان سیتی سیمیلاتور بیمار بخش را ترک کرده و منتظر می ماند تا اقدامات مربوط به بخش طراحی درمان و فعالیت های دیگری که بیمار را برای رادیوتراپی آماده می کند صورت پذیرد و به بیمار اطلاع داده می شود که بخش آماده ی شروع درمان است.

در حین درمان ویزیت ارزیابی بیمار توسط پزشک متخصص رادیوتراپی  حداقل یک بار در هر ۵ جلسه انجام می گیرد

بررسی صحت درمان در حین انجام رادیوتراپی

یعنی بررسی این مسئله که آیا طراحی درمان صورت گرفته به طور دقیق در دستگاه رادیوتراپی حین درمان پیاده سازی شده است.

برای این امر دستگاه های تصویر برداری در جنب دستگاه های رادیوتراپی وجوددارد که شامل تصویر برداری های دو بعدی و سه بعدی است هرچه درمان پیشرفته تر باشد در دسترس بودن تصویربرداری های پیشرفته تر حین درمان در جایابی منطقه هدف اهمیت بیشتری پیدا می کند.

بنابراین برای تکنیک هایی مانند  VMAT , IMRT و استریوتاکتیک تصویر برداری های سه بعدی شامل CONE BEAM CTیا FAN BEAM CT داخل اتاق رادیوتراپی موجود باشد تا محل تومور دقیقا شناسایی شده و در هر جلسه و منطقه صحیح رادیوتراپی شود.